અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

LRD EXAM MA BUS TICKET MAMLE GUNCHVALO

LRD EXAM MA BUS TICKET MAMLE GUNCHVALO.  Lrb police Constable Exam New date lrbgujarat2018.in

The Gujarat Lokrakshak Bharti Board is initiating a recruitment for 6189 posts of Constable, Jail Sepoy, Matron and other posts in Gujarat Police Department. The board has announced the recruitment for these posts in August 2018.

After the completion of application submission process, the board will announce the exam date for LRB Gujarat Police Bharti. Candidates will get their Gujarat Police Call Letter/ Lokrakshak Call Letter in online mode from the official website only. Call letters will be released 15 days prior to the examination date.

Lokrakshak Exam Call Letter/ Admit Card
Gujarat LRB Constable Call Letter Download
Department Name Gujarat Police Department
Recruitment Authority Lokrakshak Bharti Board, Gujarat 
Lrd

Post Name Constables, Jail Sepoys, Matron & other posts
Total Vacancies 9713
Application registration date 18-08-2018 to 07-09-2018
Job Location Gujarat
Selection Method
Written Test
PST/PMT
Interview/Documents Scrutiny
Written examination date Declared soon
Admit cards availability Available
Official Website www.ojas.gujarat.gov.in
A massive number of applications have been received for the above said posts. All the admitted applicants who fulfil the eligibilitfulfilleria will appear in the written test in the first phase. Then, the
Gujarat Police Admit Card Details – LRB Constable Call Letter Download Link
The Gujarat LRB Constable Call Letter will consist of useful information like candidate’s name, roll number, photo, application registration number, exam time, exam venue details etc on it. Also, the exam related instructions will be printed on it.

Post a Comment

0 Comments