અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Jillafer Badali Seniority List District:- Ahmedabad

Click here to Download
AHMEDABAD EK TARFI JILLAFER BADLI CAMP MA HAJAR REHVA BABAT
KEEP VISITING FOR LATEST EDUCATIONAL AND TECHNOLOGY UPDATES.  POSTING DAILY UPDATE ABOUT PRIMARY SCHOOL LATEST PARIPATRA, EDUCATIONAL NEWS AND OTHER COMPETITIVE EXAMS MATERIALS.
LIKE TET,HTAT,GPSC,POLICE CONSTABLE BHARTI,GSSSB CLERK,TALATI MANTRI AND OTHER EXAMS.

AHMEDABAD jilla fer badali list 2019

The program has now been started by the Government to change the district headquarters for primary teachers.
District Fair reverse-paras year 2019
One-way replacement camp for coming from other districts. District Replacement Program From the different districts, teachers are given the benefit of going to their homeland. For which, every application made in the prescribed time is invited to attend the district headquarters of the district.

MUST VISIT THIS WEBSITE EVERY DAY FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES OF VARIOUS FACTROR HAPPENING IN THIS FIELD AND OTHER GK UPDATES.

AHMEDABAD- EK TARFI JILLAFER BADLI CAMP MA HAJAR REHVA BABAT
Click here to Download

Post a Comment

0 Comments