અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Primary School Unit Test Akam kasoti Mark Online Entry

Primary School Unit Test Mark Online Entry Start.
Akam Kasoti Marks Online Antry News
Starting Date: 04/01/2019

NOTE: UNIT TEST MARKS ONLINE ENTRY START SOON 

      Namaskar Saraswat friends stay connected to you for the same education literature that will be available immediately in my education website emobiledates.com

             State of Gujarat All Competitive Exam.  Study Materials of all preparation exam Students Materials, Cord, TET Study Materials,TAT Study Materials, GPSC Study, GSSSB Study Materials, Police Study Materials, & Other Competitive Exam Study Materials & Blood Update. More New private & government Job Update GPSC, UPSC, TET, TAT, HTAT, CTET, IBPS, GSSSB, GPSSB, Revenue Talati, Panchayat Clerk Etc Exam Usefull Gk Images Find in This an extensive list of all exam charities that will benefit from your car dontion.

HOW TO DO UNIT TEST ONLINE MARK ENTRY :
 • First Open SSA gujarat Official site click here to Login
 • Then Login with your User id and password
 • Then Open Utility option.
 • Here you can get Student mark Entry option.
 • Then Select Class and do your mark Entry

Post a Comment

3 Comments

 1. Online unit test na marks 25 mathi lakhavana kai baju sir ...? Me help you. ..

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. મૂંઝવણ હોય તો મેસેજ કરો 9726631088

  ReplyDelete