અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

LATTEST NOTES OF RAO SIR... MUST READ AND FOLLOW THIS NOTES

READ THE LATTEST NOTES OF RAO SIR...MUST FOLLOW THIS NOTES..ITS SERIOUS....

Most teachers won't give you any other homework for the next week or so, in order to give you plenty of time to work on your paper, but my advice is 'don't use that time to work on your paper'. Relax, and work on the homework you have that's due the following day. Remember, you have a week to do the paper for a reason.

For the rest of the week, while your teacher is having a class discusion on the novel, it's okay to sleep and doze off a little bit. Every day you'll wake up when the bell rings and realize that you only wrote about 3 lines worth of notes and you won't think twice about.

Std 2 mate rav sir ni aa suchanao chhhe. Je ma ghana topics ni vaat karvama avi chhe... Short time ma aa rite all school ma karvama avse....

Read point 
         click here to download

Post a Comment

0 Comments