અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

UNIT TEST ONLINE ENTRY RELATED NEWS REPORT

UNIT TEST ONLINE ENTRY NEWS
EKAM KASHOTI NA MARKS ONLINE KARVA ANGE NA SAMACHAR

paripatra.xyz is Gujarat's educational portal and providing following services to all Gujarat Students at free of cost.
  • News, Notifications & Updates for all competitive exams

  • Guidance & Quality Study Materials at free of cost

  • Current Affairs and Online Test in Gujarati

  • General Knowledge in Gujarati

  • Paper solutions / Answer keys for competitive exams

  • Results (as soon as published by respected exam board)

  • All important resources for Teachers including Government circulars

ONLINE ENTRY RELATED NEWS REPOST


You will get daily education information in this website ...

In which competitive exams model papers, results of all exams and any news it takes will be found at our website Gujarti paripatra.
Any kind of news that are available to primary schools and primary teachers will be found in paripatra.xyz also latest all Gujarati Paripatra Download Site, Today's Officially GR of Gujarat Primary Education

Post a Comment

0 Comments