અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

GUJRAT MA Maha Vavazoda ni agahi 7 November ane 8 November

Maha Vavazoda ni agahi babat letest Paripatra

7 November ane 8 November na roj Gujarat ANDAR 

Vavazoda ni agahiThe monsoon season of the new year of 2019 has already prompted more hurricanes to come in Gujarat. Rain is raining in many places in such a situation. The speed is likely to be 11૩૦ / km / h Gujarat is producing from above the coast at night as there may be thunderstorms in various areas within Gujarat which can damage the lives of the people. And the administrative system of the district as well as the taluka has been ordered

GUJRAT MA Maha" Vavazoda ni agahi 7 November ane 8 NovemberTAMARA VISTARNU HAVAMAN JANO 
7 November ane 8 November na roj Gujarat na Valsad, Navsari, Surat, Bharuch, Vadodara temaj Saurashtra na Bhavnagar, Gir Somnath, Junagadh, Porbandar, Devbhoomi Dvarka, Jamnagar, Rajkot, Morbi ma Vavazoda ane Varsad ni aagahi.Maha" Vavazoda ni agahi babat letest Paripatra

7 November ane 8 November na roj Gujarat ANDAR 

Vavazoda ni agahi

Official Agahi Letter : Click here

Post a Comment

0 Comments