અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Download Stay Home BK Application for Banaskantha.

Welcome to emobiledates Educational Website...


Download Stay Home BK Application for Banaskantha People


Download Stay Home Application for Banaskantha People.
It was Released by Honable Collector sir banaskantha and Hiteshbhai Chaudhary Sir.

Now People can Order Grocery, Medicine, Electric on Home delivery.  Download Stay Home BK Application for Banaskantha People Useful App in Lockdown timeAPLICATTION for banaskantha

People can get food packets and foods from this Application.

Plz Download this Application and share to all Banaskantha People.

Stay Home, Stay Safe, Save Life....

Download Stay Home BK Application from below Link

Download App : Install Click here


  • Aa application ma apel koi pan dukandar no sampark karsho apne Jaruri Saman Mali Jase. Koi garib kutumb mate Food Packet Na Pan Sampark Number aa app ma apela Chhe. Ghare Raho Suraxit Raho, CORONA BHAGAVO.

Post a Comment

0 Comments