અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

HOME LEARNING KARYKRAM NE ASARKARAK BANAVAVANO LATEST PARIPATRA DATE:- 24/06/2020

HOME LEARNING KARYKRAM NE ASARKARAK BANAVAVANO LATEST PARIPATRA DATE:- 24/06/2020


HOME LEARNING KARYKRAM NE ASARKARAK BANAVAVANO LATEST PARIPATRA DATE- 24062020

HOME LEARNING LATEST PARIPATRA DATE:- 24/06/2020

PARIPATRA   DOWNLOAD


Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a leading state level institution for enhancing quality education in state and state level primary and secondary schools,Prior to 1988, it was the State Institute of Education. It was later upgraded to SCERT in 1988 under a resolution of the State Education Department. The Upgraded SCERT, now known as the Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT), is a fully-fledged state-level educational institution and is managed and guided by a board of directors as well as an executive committee.

Regarding the above subject, it is to be mentioned that efforts are being made by the Department of Education under different means under Home Learning.  As mentioned in the reference letter, from 19.3.2030, Doordarshan DD Girnar channel in the state, "Vande Gujarat" by Baysag channels, virtual classroom from CCC, DIKSHA / you tube.  Home learning is started through media, telephone contact etc.  With your efforts, text books have also been delivered to the students.  Students as well as parents need to be contacted by telephone to find out about the program.  Therefore, every teacher is informed that as per the guideline given by NCERT, each teacher should contact at least 15 children / parents in their classroom / classroom, guide them and on the next day, 15 new students / parents, 3 out of 15 children of the next day.  Parents are contacted and guided.  Students / parents who have been contacted will have to ensure that their register is maintained by the principal.  This should be monitored through the Education Inspector / BRC / CRC Coordinator.  All the principals / teachers of your district are asked to convey these details and to see that the above instruction is implemented effectively.

👉     Facebook Page   FOLLOW CLICK HERE

👉     whatsapp group  JOIN CLICK

👉     Telegram   JOIN CLICK HERE

👉     Twitter Follow click here

👉     Instagram  JOIN CLICK HEREEducation Related News

CRC - BRC BHARTI CLICK HERE
VIRTUAL CLASS TOTALY MAHITI  DOWNLOAD

Aadhaar Dise information Download. 
Ghare shikhie materials DOWNLOAD
 MASVAR VARSHIK AAYOJAN 20/21   DOWNLOAD
Home Learning DD Girnar     LIVE WATHC

Post a Comment

0 Comments