અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

JILLA ANTARIK CAMP SENERIOTY BABAT SANGH NI RAJUATJILLA ANTARIK CAMP SENERIOTY BABAT SANGH NI RAJUAT
READ THIS PARIPATARA

In addition, as the voter list reform is also underway in the state, in the case of primary teachers who have been assigned the job of booth level officer, the transfer order will not have to be implemented till 15/01/2021.


faithfully, (Subodh Joshi) Deputy Secretary, Education Department of tomorrow for information and necessary action. Survey District Collectors Survey District Development Officers (Through Director, Office of Primary Education) Survey District Primary Education Officers

Post a Comment

0 Comments