અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Vidyalaxmi Bond yojana gujarat bandh karva babat New gov. Circular Date 28/5/2021

Vidhyalaxmi Bond yojna bandh krva babat paripatra 28/5/2021

 Matter of closing Vidyalakshmi Bond Scheme implemented from academic year 2002-2003. With the resolution of the education department, the "Vali Dikari Yojana" of the women and child development department has been implemented in the state from the year 2020-21.

It has been decided to close from 01/04/2021, a copy of the resolution is attached herewith. Passed Standard 8, they are told to take care that the maturity amount of their bond is paid to them immediately.

Vidhyalaxmi Bond yojna bandh krva babat paripatra 28/5/2021

Download Latest Circular about Vidyalaxmi Bond 2021 Latest News 

Vidhya laxmi yojna latest news

વ્હાલી દીકરી નવી યોજના વિશે જાણો.

Vidvvyalaxmi bond yojana gujarat bandh karva babat  New gov. Circular Date 28/5/2021

Important Circular
Download વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના 2021 Paripatra : Click Here


Health insurance in the United States is any program that helps pay for medical expenses, whether through privately purchased insurance, social insurance, or a social welfare program funded by the government. Synonyms for this usage include "health coverage", "health care coverage", and "health benefits". In a more technical sense, the term "health insurance" is used to describe any form of insurance providing protection against the costs of medical services.

This usage includes both private insurance programs and social insurance programs such as Medicare, which pools resources and spreads the financial risk associated with major medical expenses across the entire population to protect everyone, as well as social welfare programs like Medicaid and the Children's Health Insurance Program, which both provide assistance to people who cannot afford health coverage.

Post a Comment

0 Comments