અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Dhanteras 2022 | divali 2022 | laxmi puja ni sachi rit | dhanteras ni vidhi| dhanteras na murto | divali upar laxmi pujan kevi rite karvu | chopada pujan ni rit | chopda pujan ni vidhi| laxmi ne parsand karvana upayo |laxmi pujan @emobaile

Dhanteras 2022 | divali 2022 | laxmi puja ni sachi rit | dhanteras ni vidhi| dhanteras na murto | divali upar laxmi pujan kevi rite karvu | chopada pujan ni rit | chopda pujan ni vidhi| laxmi ne parsand karvana upayo |laxmi pujan  @emobaile

Divali 2022

Divali 2022 special post my officel websites www.emobiledates.com
In the auspicious festival of Diwali starting today, give priority to the important tasks of life from eleven in your life,
 From Vaghbaras opens the door of progress, from Dhan Teras to get clean wealth, from Kali Chaudash to remove strife in life,
 Let the lamp of humanity shine in the heart from Diwali,
 May life be renewed from the new year,
 Bhai Bij's love for Bhai Ben increases,
 Increases from third to triple,
 I pray for the increase of cleverness from the fourth, the blessings from the fifth to the fifth in the year of God's supreme grace, so that the whole year will be filled with happiness, peace, prosperity, cooperation and good fortune.

Dhanteras 2022Diwali 2022 |  laxmi puja ni sachi rit |  dhanteras ni vidhi|  dhanteras na murto |  divali upar laxmi pujan kevi rite karvu |  chopada pujan ni rit |  chopda pujan ni vidhi|  laxmi ne parsand karvana upayo |laxmi pujan

 

Dhanteras 2022

Dhanteras 2022: Significance
The word ‘Dhan’ means ‘wealth’ and ‘Teras’ implies 13th and that is why it is known as Dhanteras. The festival of Diwali
People do Purchasing and buying new things considered to be an auspicious activity on this day. On this very day of Dhanteras, people bring lots of gold, silver jewellery, utensils and other useful things which is a significance of good luck and fortune.

dhanteras ni vidhi| 

Dhanteras 2022 pujani sarpurn vidhi ane murto niche prmane chhe gujaratima post vacha mate niche link aapeli chhe


dhanteras na murto

Dhanteras 2022: Puja Vidhi

1. People wake up early in the morning and start cleaning and decorating their homes.
2. After cleansing people light their home and office with diyas, lights, rangoli and flowers.
3. They perform Lakshmi puja in the evening. The entire family sit together to worship Goddess Lakshmi and offer diyas with desi ghee, flowers, kumkum and akshat. People also worship Lord Kuber on this day.
4. On this day delicious sweets and savouries are prepared as bhog prasad to offer Goddess Lakshmi.
5. In Maharashtra, there is a unique custom of making ‘Naivedyam’ with powdered dry coriander seeds and jaggery which is offered to the Goddess and later distributed among family members.
 
 

laxmi ne parsand karvana upayo

Kaliagu's greatest need is money because it is the only way from our needs to social prestige.  Thousands of years ago it was prophesied in the Bhagavata Purana that in Kali Yuga a good clan (family) would be the one that would have the most wealth.  Such a family will be respected, people will bow in front of them, will be impressed by the shine of their wealth.  This is the reason why money has become necessary not only to fulfill the small needs of life but also to create a position in the society.

Dhanteras laxmi pujan vidhi important link


Laxmi pujan ane vidhi Gujarati click here


લક્ષ્મીજી પૂજનની સાચી વિધિ ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો


ધનતેરસ અને દિવાળીના તમામ મૂરતો દેખાવા અહીં ક્લિક કરો


લક્ષ્મીજી પૂજનની વિધિ અને મૂરતો અહીં ક્લિક કરો


લક્ષ્મીજી પૂજન અને સાચી વિધિનો વિડિઓ અહીં ક્લિક કરો


આજનું રાશિ ભવિષ્ય દેખાવા અહીં ક્લિક કરો


 Kaliagu's greatest need is money because it is the only way from our needs to social prestige.  Thousands of years ago it was prophesied in the Bhagavata Purana that in Kali Yuga a good clan (family) would be the one that would have the most wealth.  Such a family will be respected, people will bow in front of them, will be impressed by the shine of their wealth.  This is the reason why money has become necessary not only to fulfill the small needs of life but also to create a position in the society.

chopada pujan ni rit | chopda pujan ni vidhi

On this day, Businessmen perform Puja on their account books and start writing their new accounts in these books from this day onwards.


 Chopda Pujan is not only performed on the account books but also on the spiritual books.

 During the Chopda Pujan ceremony, new account books and ledgers are opened by the mercantile community which is followed by a special prayer before the idols of Lord Ganesha and Goddess Lakshmi to seek their blessings.

 With Chopda Pujan, it is established that the coming year will be fruitful and there will be peace & happiness throughout the world.

 In the states of Rajasthan, Gujrat and Maharashtra, Diwali marks the beginning of a new business year.
 Therefore, all the previous business accounts are closed and are presented in front of Goddess Lakshmi and Lord Ganesha.

Laxmi mantr

Laxmi ne dhan na devta kahevama aavya chhe dhanteeas na divshe laxmi pujan nu khubj matv chhe ved purani nu mano to laxmi pujan kevi rite karvu laxmi mantr shu chhe e aapne jan hovi joie

Upar photo ma laxmiji sathe laxmi mantr chhe te laxmi pujan karti vkhte aa laxmi mantr bolvathi khub moto dhanno labh thay chhe tevi manta ane lok kanthani chhe

Thank you for visiting my official website


Post a Comment

0 Comments