અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Sarkaari sahay yojana 2023| Can apply for driving license at home | online driving license application | ghare betha online driving license kevi rite kadhavu | ghare betha license|driving license online|driving license 2023|driving license application|driving license mate araji form|Gujarat driving license 2023| driving license application form 2023 |fast driving license| driving license form kevi rite bharvu | RTO OFFICE GYA VAGAR GHARE BETHA ONLINE DRIVING LICENSE |Driving license melavva shu karvu |kachu driving license|pakku driving license|ketla divashma malshe driving license|driving license online driving test|driving test|driving license online computer test|driving license ni computer prixa|digital driving license|driving license aplay|driving license|driving license na niyamo |driving license rules|rto office driving license|rto driving license|driving license kevi rite kadhavu|driving license mete form kya bharvu|online driving license kevi rite malshe|kachu driving license kevi rite male|paku driving license kevi rite male|driving license ma online ghare betha photo badlo|driving license update|driving license update kevi rite karvu|online license update|driving test aapya vina driving license @emobiledates @emobaile

 Sarkaari sahay yojana 2023| Can apply for driving license at home | online driving license application | ghare betha online driving license kevi rite kadhavu | ghare betha license|driving license online|driving license 2023|driving license application|driving license mate araji form|Gujarat driving license 2023| driving license application form 2023 |fast driving license| driving license form kevi rite bharvu | RTO OFFICE GYA VAGAR GHARE BETHA ONLINE DRIVING LICENSE |Driving license melavva shu karvu |kachu driving license|pakku driving license|ketla divashma malshe driving license|driving license online driving test|driving test|driving license online computer test|driving license ni computer prixa|digital driving license|driving license aplay|driving license|driving license na niyamo |driving license rules|rto office driving license|rto driving license|driving license kevi rite kadhavu|driving license mete form kya bharvu|online driving license kevi rite malshe|kachu driving license kevi rite male|paku driving license kevi rite male|driving license ma online ghare betha photo badlo|driving license update|driving license update kevi rite karvu|online license update|driving test aapya vina driving license @emobiledates @emobaile

Driving license ma online photo badlo ke driving license ma bija any ghana badha sudhara vadhara kari shko chho

Ghare betha online driving license melavva mate ghana kamo technology na sahyog thi driving license kadhavu sarl ane fast banyu chhe tena lidhe driving license aapne ghare betha online fast mali rahe chhe


Sarkaari sahay yojana 2023|  Can apply for driving license at home  online driving license application |  ghare betha online driving license kevi rite kadhavu |  ghare betha license|driving license online|driving license 2023|driving license application|driving license mate araji form|Gujarat driving license 2023|  driving license application form 2023 |fast driving license|  driving license form kevi rite bharvu |  RTO OFFICE GYA VAGAR GHARE BETHA ONLINE DRIVING LICENSE |Driving license melavva shu karvu |kachu driving license|pakku driving license|ketla divashma malshe driving license|driving license online driving test|driving test|driving license online computer test|driving license ni computer prixa  |digital driving license|driving license aplay|driving license|driving license na niyamo |driving license rules|rto office driving license|rto driving license|driving license kevi rite kadhavu|driving license mete form kya bharvu|online driving license kevi rite malshe|  kachu driving license kevi rite male|paku driving license kevi rite male|driving license ma online ghare betha photo badlo|driving license update|driving license update kevi rite karvu|online license update|driving test aapya vina driving license @emobiledates @emobaile

Driving license

During license e ek evu Dukument chhe darek bharatiy naagrik india (bharat) ma game tya potani athava bija koini gadi ke bike ne driving karva mate farjiyat driving license hovu joie evo bharat sarkare niyam lagu kari didho chhe mate khubaj agatynu chhe driving license nu hovu

Along with license transfer, you can also apply online for change of address and other things.  You can also apply Aadhaar eKYC method to fill the form easily

Driving license online aplay karva mate aatlu kro


– First of all you open https://parivahan.gov.in/parivahan//en/content/mparivahan# on your computer.end mobile  - Now you have to go to online services option. 
 – Now click on Driving License Related Services.  
– Now you have to click on Apply For Learner License from dropdown menu
 – Now if you do eKYC through Aadhaar then you don't need to go to RTO office
 – You can also give Learner License Test at home.  
– Here if you select non-Aadhaar eKYC then you have to go to RTO and give the exam.  - Now you have to select Aadhaar Authentication and enter your Aadhaar number.  - An OTP will be sent to your registered mobile number, verify it.  
– In case of Aadhar eKYC the page will automatically fetch your details from Aadhaar.  – In other case you have to login by providing phone number and OTP. 
 – Now you have to select Applicant does not hold Driving/ Learner option.  - Now fill the remaining information - Now complete the payment process - Take the slip and book the learner license slot.

Also more આ પણ વાંચૉ...... 


ઓનલાઇન મેમો ચેક કરો અહીં ક્લિક કરો....


 ઓનલાઇન પીયુસી મેળવવા અહીં ક્લિક કરો.... 


 કોઈ પણ વાહન ગાડી કે બાઇક ની પુરી ડીટેલ જાણો.... 


Gujarat driving license 2023

 Driving license hve badhay mate farjit thai gayu chhe etle have driving license hivu khaubaj jaruri chhe aava fast yugma time na abhave kyarek aapne aalsh kri beshie chhie pn driving license mate kyarey aavu na karvu driving license samy sar kdhavi rakhvu hitavah chhe

driving license na niyamo |driving license rules


The 1988 Motor Vehicle Act makes it mandatory for anyone wishing to drive in India to produce a valid driving licence.  Before you can get a driving license, you must first get a learner's license, so you have to apply for a learner's license before getting a full driving license.  Online application for Learning license in Gujarat can be done.  It is very easy to apply online and it is suitable for all age groups

kachu driving license kevi rite male [ kachu driving license]

Driving license mate tmare online ke off line form bharai gya pachhi 
You can take the driving test one month after you get the learning license.  (Driving Skill Test).  Learning license is valid for 6 months, you can take driving test anytime within 6 months and after one month.  And if the learning license expires, you have to go through all the processes again and pay the fee again

paku driving license kevi rite male [paku driving license]

Kachu driving license mali gya pachhi ek mahina pachhi apartment laine RTO OFFICE javanu hoy chhe tya driving license mate tmara Dukument chack karya pachhi tmne driving test mate driving treck uapar moklshe tya tmare driving test aapvano raheshe jo tme driving test pass kari lo chho to ek mahina ni andar ghare betha post dvara tmne driving license mali jashe
One month after getting the learning license, you have to make an appointment to take the driving test

driving test aapya vina driving license


This entire process will be technically carried out and will happen without any human intervention.  Centers meeting the criteria for Space, Driving Track, IT and Biometric Systems and undergoing training as per the prescribed syllabus will be recognized.  Once the Center issues the certificate, it will reach the concerned Motor Vehicle Licensing Officer,” an official said in the Times of India.
 The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has posted the salient features of the recognized Driver Training Centers on its official Twitter handle.
 In order to provide high quality training to these candidates, a dedicated Driving Test Track will be equipped.
 Candidates who successfully pass the test at these centers will be exempted from the requirement of driving test while applying for driving license.
 Which is currently being taken at the Regional Transport Office (RTO).  This will help the driver to obtain a driving license after completing the training from such recognized driving training centres.

Driving license More information hindi click here 

rto driving license

Driving license leva mate rto office no samrk karvano hoy chhe driving license rto office dvara jari karva ma aave chhe

Driving license kevi rite malshe

Driving license ghare betha mali rahe e mate dil hi sarkare jaher karvama aavyu chhe ke any 32 online service ma online lining license ghare betha onlain aplay kari shksho 

You don't need to waste time standing in long queues to get driving license.  Delhi Transport Department is providing faceless services for Delhiites.  People can apply for learner license at home.

Driving license mate important link


Click here:- READ IN GUJARATI


 Click here:- Driving license online aplay


Click here:- gujarati mahiti 


Click here;- video information


Official website:- www.parivahan.gov.in


driving license ni computer prixa

Driving license ni computer prixa tme driving license mate application kro tyarthi tunk samayma j tmne driving license mate computer prixa ni jan karvana aave chhe aa driving license kadhavva mate matvini prixa hoy chhe te darek driving license leva magta umedvare farjiyat driving license computer prixa pass karvani hoy chhe je prixa ma tmne puchhvama aave chhe ke driving karti vakhe rod uapr dekhata vividh nishanio vagere vagere je driving license mate khubj jaruri pn hoy chhe jo tmare teni pektis karvi hoy to ame niche back link aapie chhie tme tyathi driving license computer prixani fakt pektis kri shko chho

Click here:- only test driving license computer prixa test


driving license na niyamo  [driving license rules]

Driving license mate sarkar dvara amuk choksh niymo bnavela hoy chhe amuk niymo fer badli pan thati hiy chhe te mate driving license na niymo shu chhe te banva khubj jaruri hoy chhe ti chalo jani driving license na niymo

According to Driving License New Rules in India 2022, you can Apply Online for a new License or Renew @ Parivahan.gov.in.

 Secondly, you can appear in Driving test at any center approved by the Government of India which will reduce the time taken.

 Another thing is that you have to fill nominal fees to get a Driving License and it can be paid online on Parivahan.gov.in.

 So these are Driving License New Rules in India 2022 which are going to be implemented from 1st July 2022.

 In order to apply online for a New Driving License of any category, you can follow the steps briefed below.

driving license update kevi rite karvu | Driving license update

Driving license update kevi rite karvu aavo saval lagbhag darek mansna manma puchato j hoy chhe sarkari nvi suvidha ane technology ni madadthi aapne driving license ne online update kari shakie chhie athwa to RTO OFFICE rubru jaine pan aapnu driving license update karavi shakie chhie athava to ghare betha online driving license update kri shko chho je RTO office dvara aapvama aaveli official website upar jaine jruri janavya anusar mahiti aapsho etle je vigat mange ke koi otp mange to aapta jaso tem krine pn tmaru driving license update kri shko chho

RTO OFFICE GYA VAGAR GHARE BETHA ONLINE DRIVING LICENSE

Driving license nvu levu hoy ke driving license update krvu have bilkul sahelu bani gayu chhe jovo aapne driving license ghare betha levu hoy ke driving license update krvu hoy teni puri mahiti english bhashama niche aapeli chhe

As you all know how hard you have to struggle to get a new driving license in any region of India.  So that is why the Government of India has thought of implementing the new rules for making new driving licenses.  Now after July, if you want to get a new driving license or want to renew your license, then you do not need to stand in any queue.  You can get your license made by just applying online.  It will not take you much time to give driving test as the Indian government is going to open many new centers which will make it very easy.  Apart from this, where earlier it used to take a month to get the license, now this time will be reduced to 14 or 15 days.  To get your new driving license, use the method given below.

Post a Comment

0 Comments